Nygårdens Revision

 

Välkommen till Nygårdens Revision!

Effektiv & personlig handledning

Nygårdens Revision

Nygårdens Revision AB bildades år 2001 och har sedan dess återfunnits på Aspholmen i Örebro.

Vi har idag en godkänd revisor, samt sju redovisningskonsulter, varav två är auktoriserade hos FAR. En redovisningskonsult som godkänts av FAR är en garanti för kompetens, kvalitet och kontinuerlig aktualitetsutbildning samt fortbildning.

Vi tillhör det internationella redovisnings och revisionsnätverket Inpact.

Våra uppdrag utförs under tystnadsplikt och med ansvarsförsäkring samt med iakttagande av Inpacts stadgar och regler om god sed.