Om Nygårdens Revision

 

Välkommen till Nygårdens Revision!

kostnadsfri handledning

Om Nygårdens Revision

Nygårdens Revision AB ombildades från enskild firma till aktiebolag år 2001 och har sedan dess funnits på Aspholmen i Örebro.

Vi har idag en godkänd revisor, samt sju redovisningskonsulter, varav en är auktoriserad hos FAR.
(FAR – Branschorganisationen för revisorer och rådgivare).

Vi tillhör sedan 2017 det internationella redovisnings och revisionsnätverket Inpact.

Detta innebär att uppdragen utförs under tystnadsplikt och med ansvarsförsäkring samt med iakttagande av förbundens stadgar och regler om god sed.

En redovisningskonsult som godkänts av FAR är en garanti för kompetens, kvalitet och kontinuerlig aktualitetsutbildningar samt fortbildningar.